De Pipo-vergelijking

Wat is de wortel die de ezel laat bewegen en wie is de clown die het allemaal laat gebeuren?

Deze gaat over inspiratie

In het Engels is ie eigenlijk leuker: What root causes the ass to move, and who’s the clown that makes it all happen? 

DE KRACHT VAN EEN TEAM ZIT IN DIVERSITEIT.

Deze stelling gaat niet op voor een team garnalenpellers maar als er sprake is van een complex ontwerp- en realisatieproces dan is het zaak om specialisten te bundelen. Gevolg is ook dat er sprake zal zijn van gezamenlijke interesses en ieder vindt hetgeen hij of zij mee is belast het belangrijkste.

De rol van de leider zal gericht moeten zijn op resultaten en een randvoorwaarde om tot die resultaten te komen is “inspirerend zijn”.

Ik zie hier een rol voor mezelf in de start van een project. Het feitelijke project ga ik niet leiden omdat ik in de 1e plaats ontwerper ben maar ik erken wel de noodzaak van een uitgebalanceerde team-samenstelling en ik herken de mensen die deze rol kunnen spelen.