Document

Een document is een verzameling data of gegevens, vastgelegd op een drager. Door hier context aan toe te voegen wordt het informatie. Dit kan bestaan uit schriftelijke vastlegging, bijvoorbeeld op een pyramide of een tempel, kleitabletten, perkament, steen, papier of microchip/ digitaal. De definitie is niet gebonden aan taal (brieven, memo’s, manuscripten, certificaten, rekeningen, medische dossiers, politieke manifesten of logboeken). Een spreadsheet bevat nummers en dat is evenzeer een document. Ook een PowerPoint presentatie met plaatjes is ook een document. Een tekening van een gebouw (werk van een architect) is evengoed een document als het werk van een notaris. Het verzamelde werk van Rembrandt of Vincent van Goch biedt ons inzicht in het leven in hun tijd.

Algemeen: een document is een vastlegging van gebeurtenissen om kennis te bewaren. Per document soort zijn er soms formele of informele eisen voor vastlegging te benoemen.

Terug naar het concept data; vastgelegd op een drager. Een kerkhof met grafstenen verteld veel over een tijdsperiode en de drager is uitzonderlijk duurzaam.

Een document is een vorm van informatie. Een document kan ook langs elektronische weg zijn opgeslagen op een computer in de vorm van bestanden.  Een Electronic Document Management systeem ( EDM ) wordt gebruikt om deze schat aan informatie te beheren.

Bij het gebruik van bepaalde computerapplicaties, zoals een tekstverwerker, is een document de eenheid van opgeslagen werk. Elk document wordt opgeslagen als een uniek benoemd bestand. Een eenheid van een document, in IT, wordt meestal ook een contentitem of een informatieobject genoemd.

In de computerindustrie is documentatie de informatie die aan een klant of andere gebruikers wordt verstrekt over een product of het bereidingsproces.

Een feit, gebeurtenis of iets anders documenteren (werkwoord) is het opnemen of annoteren, wat betekent dat het in een relatief permanente vorm wordt geplaatst zodat het later kan worden opgehaald.

Maak alstublief geen bonje over definities. Ik geef je mijn inzicht. Als je daar wat aan hebt dan is dat mooi meegenomen.

Een olifant in het wild is een groot beest. Een olifant in de dierentuin is een document.
Henk
Historicus

De definitie van “document” beschreven door een historicus die ik ken. Hij werkte voor een klant als documentalist,

Data op schrift op een duurzame drager.

Het voorziet in informatie over een periode in begin juni 1944 in Normandië.